Обавештење!

Обавештавамо вас да су завршена оба поступка покренута код Републичке агенције за мирно решавање радних спорова и то: у вези Колективног уговора и непостојања социјалног дијалога (поступак је покренут од стране сва 3 репрезентативна синдиката) те штрајка упозорења (поступак покренут заједно са Струковним синдикатом).

С обзиром, да послодавац није могао да се обавеже да ће у разумном року испунити штрајкачке захтеве, нисмо пристали да одложимо поменути штрајк упозорења.

У поступку, чији је предмет примена Колективног уговора, Послодавац је позван од стране миритељке да оформи радну група са представницима репрезентативних синдиката, која ће започети рад на изради новог Правилника о систематизацији и унутрашњој организацији. Пошто је Послодавац спреман да започне активности у вези са закључењем новог Колективног уговора од 01.10.2023, неопходно је да се пре тога донесе нови Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији.

Што се тиче повећања плата, топлог оброка и регреса, послодавац и након наших притисака и предлога да се уради ребаланс РТС буџета, остаје при ставу да у постојећим околностима нема могућности да се обавеже да ће обезбедити средства за повећање плата, топлог оброка и регреса јер је везан одлуком оснивача о измени висине таксе или oпредељењу буџетских средстава за РТС (!!!).

Синдикат ће борбу наставити и кроз институције с обзиром да послодавац евидентно не чује и не види запослене.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *