Odluka Saveta za štampu

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu na sednici održanoj 26.5.2022. jednoglasno donosi

 

ODLUKU

Tekstom „SINDIKAT RTS ZAHTEVA KOVID DODATAK?! Tužbom traže novac iz džepova građana zbog straha od zaraze tokom pandemije korona virusa“, objavljenim 7. aprila 2022. godine i neobjavljivanjem odgovora na taj tekst, portal „Blic.rs“

1.prekršio je tačke 1 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i tačku  po kojoj je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta ui glasina,

2.prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da neguje etiku i kulturu javne reči, poštuje prvo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Odkučujući o žalbi poverenika poverenika Sindikata RTS „Nezavisnost“, Komisija za žalbe zaključila je da je tekst neobjektivan, tendenciozan i napisan sa idejom da se predstavnici sindikata predstave u negativnom kontekstu, kao ljudi koji traže neka posebna prava i dodatni novac koji, pošto je reč o javnom servisu, obezbeđuju svi građani. Novinar, iako je dobio informaciju da je reč o obavezi predviđenoj kolektivnim ugovorom, u tekstu tvrdi da poverenik sindikata nije heo da objasni osnov za tužbe, spekuliše i navodi čitaoce na zaključak da je reč o nekom potpuno neosnovanom zahtevu zaposlenih na nacionalnoj televiziji, koji će oni morati da plate.

Kodeks je prekršen i time što je “Blic.rs”, bez razloga i obrazloženja, odbio da objavi odgovor  koji im je dostavljen čim je tekst objavljen.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *