Dopisništvima RTS

Poštovane koleginice i kolege u Dopisništvima RTS

Posle nekoliko meseci uporne borbe i insistiranja poverenika Sindikata RTS „Nezavisnost“ koji predstavljaju članove našeg sindikata iz redakcije Dopisništva i samog Predsednika sindikata (a na ogromne žalbe članova ne samo našeg Sindikata), konačno je i dopisništvima omogućen i predstavljen plan smenskog rada. On omogućava da zaposleni u svim dopisništvima, gde je potreban i moguć rad u dve smene, dobiju novčane naknade za smenski rad. Ovo uporno insistiranje pokazuje u kakvom su položaju dopisnici. Mesecima su iz redakcije iz Beograda, pre svega od kolegenice koja je producent i koleginice zadužene za administrativne poslove, dopisnici koji su se interesovali dobijali samo jednu te istu informaciju-da zaposleni u dopisništvima nemaju prava na smenski rad.

Zbog toga bi uredništvo redakcije, ali i Informativnog programa morali, ako ništa drugo, bar da porazgovaraju sa ovim koleginicama jer su mesecima dovodili u zabludu zaposlene u dopisništvima a što je još gore svesno ili nesvesvno ih stavili u diskriminatorski položaj u odnosu na druge zaposlene u Beogradu. Jer 90 procenata zaposlenih u dopisništvima nije ni znalo da ima pravo nadoknade za smenski rad i da se već mesecima u mnogim poslovnim jedinicama u RTS-u to primenjuje.

ČIJA JE ODGOVORNOST ŠTO SU KOLEGINICE I KOLEGE U DOPISNIŠTVIMA, KOJI SU  I PRETHODNIH MESECI RADILI PO SMENAMA I OSTVARILI PRAVO NA NAKNADU ZA SMENSKI RAD, OSTALI BEZ MESEČNO IZMEĐU 5000-10000 din. I ŠTO ĆE SE PRAVILNIK O SMENSKOM RADU U DOPISNIŠTVIMA PRIMENJIVATI SA ZAKAŠNJENJEM OD 5 MESECI (tek od 1. februara)?!

To s druge strane govori o nerazumljivoj inertnosti i neshvatljivom kompleksu koji zaposleni u dopisništvima pokazuju kada je reč o odnosu sa beogradskom redakcijom, odnosno redakcijama. To medjutim nikako neće sprečiti RTS „Nezavisnost“ da se i dalje bori za jednaki-pravni status radnika u dopisništvima sa drugim radnicima RTS-a. Zbog toga ćemo u narednom periodu insistirati na sastanku sa poslovodstvom kako bi se razrešili mnogobrojni problemi.

Prvi i osnovni je pravni status redakcije Dopisništva. Mi samo znamo da smo redakcija, da pripadamo Informativnom programu ali i programu Regioni čiji je urednik Saša Barbulović. U tom pravnom galimatijasu dopisnici služe samo da rade i izveštavaju sa terena svakodnevno a da za uzvrat, osim nečasnih izuzetaka, dobijaju samo dnevnice i tapšanje po ramenu jer bukvalno nema ko da ih zaštiti jer ne može ili nema interes.

Iz svega toga proizilaze i drugi krupni problemi. Pre svega radi se o usaglašavanju koeficijenata u dopisništvima, jer dovoljno je samo videti razliku u koeficijentima pojedinih urednika koji se kreću od 4,3 do 5,5. Da ne govorimo i ne uporedjujemo koeficijente iskusnih novinara u dopisništvima koji sa platom jedva preživljavaju i mladih koleginica  u Informativnom programu koji imaju i troduplo veće plate a koje neretko i ne znaju šta znači rad na terenu pa su verovatno zato dobili i nove telefone.  U dopisništvima tu privilegiju imali su samo neki urednici dopisništava.

Pored toga pojedine kolegenice u dopisništvima sada bi trebalo da dobiju i rešenje ”urednik sa posebnim autorskim pečatom” koji omogućava znatno veću platu u odnosu na druge kolege. Istini za volju ta nova rešenja samo pravno uobličavaju poseban status tih koleginica koje već godinama imaju.

Kao Sindikat uspeli smo, koliko toliko, da korigujemo rešenja nekih kolega u dopisništvima sa stvarnim poslovima koje rade ali to je samo početak, jer treba rešiti i problem što neke kolege za vožnju službenog auta dobijaju 0,5 na koeficijent a drugi ne.

Dakle, bez obzira na sve, znajte da sindikat RTS „Nezavisnost“ misli na vas. Probudite se. Znamo da nije lako ali zajedno smo jači !!!

 

You may also like...