OBAVEŠTENJE SA SEDNICE SES-a

Na 83. sednici Socijalno ekonomskog saveta Republike Srbije, predstavnici Vlade su na zahtev predstavnika SINDIKATA NEZAVISNOST, člana SES-a, Dragana Milanovića Pilca, dali informaciju da će u narednom periodu uraditi sledeće:

Fazno ukinuti Zakon o umanjenu zarada u javnom sektoru i to tako da će umanjenje u 2019. godini biti 5%, umesto sadašnjih 10%, a u 2020. godini potpuno ukinuti umanjenje. Ovo će se odnositi na javna preduzeća i javno komunalni sektor.

Na zahtev našeg predstavnika u SES-u, pošto se ovaj zakon  ne odnosi na RTS i RTV, jer RTS i RTV nisu javna preduzeća već Javni servisi, da objasne kako će se ovo reflektovati na zarade u RTS i RTV, dobili smo obećanje da će odgovoriti na ovaj naš zahtev.

Predočeno im je i da je Sindikat RTS i RTV NEZAVISNOST već pokrenuo tužbe protiv poslodavca zbog ovog nezakonitog umanjenja zarada i da neće odustati od tužbenog zahteva.

SINDIKAT NEZAVISNOST je zahtevao da se ovaj zakon ne primenjuje na RTS i RTV jer se time zaposleni nezakonito sprečavaju da svoje zarade regulišu Kolektivnim ugovorom kod poslodavca što je flagrantno kršenje i gušenje sindikalnih prava i sloboda.

You may also like...